Müvekkil Girişi

Şifremi Unuttum

Müvekkil Şifremi Unuttum

Doğrulama Kodu

HaberlerAym'den Zamanaşımıyla İlgili Önemli Karar

Anayasa Mahkemesi, tazminat davalarındaki 5 yıllık zamanaşımının olay tarihinden itibaren değil, mağdurların "yaşadığı zararı gerçekte değerlendirebildiği" tarihten itibaren hesaplanması gerektiğine karar verdi.

15 Ocak 2016
AYMden zamanamyla ilgili nemli karar

   
Gaziantep'te yaşanan olayda, bir itfaiye memuru, 2006 yılında bir yangına müdahele sonrasında yaralanmış, Hemen tedavi altına alınmış ve 15 gün sonra taburcu edilmiştir. Davacı daha sonra çok sayıda istirahat raporu almış, 2009 yılında ise yanık sekeli için plastik ameliyat yapılmıştır.

Davacı, 2011 yılı Aralık ayında yılında, vücut bütünlüğünde meydana gelen zararı ve işgücü kaybını tespit ettirmek için Devlet Hastanesine başvurmuş ve Devlet hastanesi, yüzde 3 oranında fonksiyon kaybı bulunduğu yönünde sağlık raporu düzenlemiş, itfaiye memuru da 1 ay sonra 2012 yılı içinde idaresine başvurarak, zararın tazminini istemiştir.

İdarenin olumsuz cevabı üzerine dava açmış ama hem idare mahkemesi hem Danıştay, 5 yıllık zamanaşımı süresini 2006'dan itibaren başlatarak, davayı reddetmiştir.

İtfaiye memuru daha sonra bireysel başvuru kapsamında Anayasa Mahkemesine başvurmuş, Anayasa Mahkemesi, AİHM içtihatlarına atıfta bulunarak, 5 yıllık zamanaşımı süresinin, davacının "yaşadığı zararı gerçekte değerlendirebildiği" tarihten itibaren hesaplanması gerektiğine karar vermiştir..

AYM kararının sonuç bölümü şu şekildedir:

"45. İlk derece mahkemesi, olayın meydana geldiği tarihten sonra alınan sağlık raporlarında başvurucunun rahatsızlığı ile ilgili yapılan tespitler hakkında bir gerekçeye yer verilmemiş, rahatsızlığının hangi tarihte kalıcı hale geldiği, başvurucunun bu kalıcı rahatsızlığı hangi tarihte öğrenebileceği ve bunun sonucunda da eylemden kaynaklı zararı tam olarak hangi tarihte değerlendirebileceği hakkında herhangi bir açıklamaya yer vermeksizin 2577 sayılı Kanunun 13. maddesinde yer alan beş yıllık süreyi olayın meydana geldiği tarihten itibaren işleterek davanın süre aşımı nedeniyle reddi gerektiği sonucuna varılmıştır."