Müvekkil Girişi

Şifremi Unuttum

Müvekkil Şifremi Unuttum

Doğrulama Kodu

HaberlerChp'den Khk İçin İlk Başvuru Cumaya

Darbe girişimine karşı üç ay süreyle ilan edilen Olağanüstü Hal’in (OHAL) bugün ikinci ayı doluyor.İki gün sonra da OHAL’e ilişkin çıkarılan ilk Kanun Hükmünde Kararname’nin ikinci ayı tamamlanacak.KHK’ların Anayasa niteliğinde olan TBMM İçtüzüğü gereği en geç 30 gün içinde Meclis’te görüşülmesi gerekiyor.Ancak TBMM’nin tatilde bulunduğu dönemde süreölçer çalışmasını durduruyor; Meclis açıldığında kaldığı yerden işlemeye başlıyor.AK Parti de bu durumu bildiği için KHK’ların süresinin 30 gününe erişmesine üç gün kala TBMM’nin tatile girmesini önergeyle sağlamıştı.CHP ise buna tepki koyarken, KHK’ların amacından saptırıldığını, “yasama organı tarafından yapılması gerekenin, yürütme tarafından yapılmak istendiğini”, hukuksuzluklara neden olan uygulamaların önünü açtığını belirtti.Bu kapsamda CHP Lideri Kılıçdaroğlu da eleştirisini liderler zirvesinde dile getirdi ve KHK’lar konusunda ortaya çıkan sorunları ele almak üzere BaşbakanYıldırım’dan randevu talep etti.İki lider bayram öncesi görüşmelerinde, bu hafta içinde müsait oldukları tarihte buluşmayı kararlaştırdı.Ancak dün itibarıyla bu buluşmanın ne zaman olacağı konusunda gelişme olmadı. BAŞVURUYA HAZIRCHP yönetimi bunun yanı sıra KHK’larla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmak üzere Meclis Grup Başkanvekili Levent Koç’u görevlendirdi.Levent Koç dünkü sohbetimizde KHK’larla ilgili çalışmalarını tamamladıklarını belirtip ekledi:“Cuma günü Anayasa Mahkemesi’ne başvurumuzu yapacağız. Başvurumuzun ana aksını Anayasa Mahkemesi’nin OHAL kapsamında çıkarılan KHK’larla ilgili 1991 tarihli iki kararı ile 2003’teki kararına dayandırıyoruz.”Sözünü ettiği Anayasa Mahkemesi kararlarının hepsi, KHK’ların Anayasa hükmü gereği “OHAL’in gerekli kıldığı konularda” çıkarılabileceğini belirtiyor.Kapsam dışında çıkarılacak KHK’ların da iptaline hükmediyor.Ayrıca, KHK ile askıya alınan temel hak ve hürriyetlerin de “ölçülülük ilkesi”kapsamında “milletlerarası hukuktan doğan yükümlüklere aykırı olamayacağını” belirtiyor.CHP de başvurusunu bu temel üzerinden yürütmüş; OHAL’in kapsamı FETÖ iken bunun çok daha geniş bir zemine yayılıp, “işlendiği tarihte suç teşkil etmeyen hak ve özgürlüklere yaygınlaştırılamayacağı” tezine dayandırmış. ÜÇ KARARHükümet ise Anayasa’nın 148. maddesinin, “Ancak olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan KHK’ların şekil ve esas bakımından Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne dava açılamaz” hükmünü anımsatıyor.Ancak, 1991 başvurusunda da dönemin hükümeti aynı maddeyi anımsatarak KHK’lar hakkında başvuru yapılamayacağını ileri sürdü, Anayasa Mahkemesi ise OHAL’in gerekli kıldığı “kapsam, zaman ve mekân” bakımından bir aykırılık varsa bakabileceğini kararlaştırdı ve iki kararında da KHK’ların kapsamını aştığına hükmetti.Karara karşı oy kullanan üyeler de OHAL’in gerekli kıldığı konularda KHK çıkarılabileceği görüşüne katıldı.CHP’nin başvurusu halinde Anayasa Mahkemesi’nden bu kez nasıl bir karar çıkar, izleyip göreceğiz...MUHARREM SARIKAYA / GAZETE HABERTÜRK