Müvekkil Girişi

Şifremi Unuttum

Müvekkil Şifremi Unuttum

Doğrulama Kodu

HaberlerHsyk 1.daireden İstinaf İçin Ek Duyuru

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
BİRİNCİ DAİRESİBÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNE İLİŞKİN EK DUYURU
         

    Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin bölge adliye mahkemeleri ile adlî yargı ilk derece mahkemeleri 2016 yılı ana kararnamelerine ilişkin 29/01/2016 tarihli duyurusunda bölge adliye mahkemelerinin 15 mahalde faaliyete geçirileceğinin planlandığı belirtilmiş ise de;

Adalet Bakanlığının 26/02/2016 tarihli teklifi üzerine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 29/02/2016 tarihli ve 53 sayılı kararı ile Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun Bölge Adliye Mahkemelerinin yargı çevreleri yeniden belirlenmiştir. 

Anılan karara dayalı olarak, bu aşamada yargı çevreleri yeniden belirlenen bölge adliye mahkemelerine atama yapılacak olup, bölge adliye mahkemeleri ihtiyaç listesi (EK-1)  ve bu yerlerin yargı çevrelerini belirtir liste (EK-2) ekte ilân edilmiştir.

2016 yılı ana kararnamelerine ilişkin daha önceki ilân gereği adli yargı ilk derece mahkemelerine yapılmış olan taleplerin yenilenmesine gerek bulunmadığı; Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun Bölge Adliye Mahkemelerine atanma talebinde bulunan meslektaşlarımızın göndermiş oldukları taleplerinin geçerli olduğu, ancak taleplerini değiştirmek isteyenler ile bölge adliye mahkemeleri için ilk defa talepte bulunmak isteyenlerin 03/03/2016 tarihi mesai bitimine kadar yöntemine uygun olarak UYAP üzerinden talepte bulunmaları gerekmektedir.

2016 yılı ana kararnamelerine ilişkin plânlanan kararname takvimine uygun olarak çalışmalarımız devam edecektir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.


  

01.03.2016