Müvekkil Girişi

Şifremi Unuttum

Müvekkil Şifremi Unuttum

Doğrulama Kodu

Haberlerİş Bırakma'ya Ceza, Sendikal Özgürlüğe Ters

Rize’de görev yapan bir aile hekimi, üyesi olduğu sendikanın Türkiye genelinde iş bırakma çağrısına uyarak işe gitmedi.


Aile hekimi hakkında, mesai denetiminde görevinin başında olmadığı gerekçesiyle ilgili yönetmeliklerde belirtilen “izinsiz işe gelmemek” hükmü uyarınca 5 ihtar puanı cezası verildi. Aile hekimi ise hakkındaki disiplin cezasının hukuka ve idari usullere aykırı olduğu gerekçesiyle KDK’ya şikayette bulundu. Başvuruyu inceleyen KDK, disiplin soruşturmasının iki aylık zaman aşımı süresi geçirildikten sonra yapıldığını, bu nedenle disiplin cezası verme yetkisinin zaman aşımına uğradığını tespit etti. Kararda şu tespitler yapıldı:
 
‘Sendikal özgürlüğe ters’
 
“Çıkarlarını korumak amacıyla hak arama özgürlüğü ve sendikal özgürlükler çerçevesinde örgütsel bir uyarı mahiyetinde Türkiye genelinde iş bırakma eyleminde bulunma çağrısında bulunan üyesi olduğu sendikanın çağrısına uyarak işe gelmeyen şikayetçiye disiplin cezası uygulanmasının, verilen ceza az da olsa kişileri sendikal faaliyetlere katılmaktan caydırıcı bir nitelik taşıdığı, demokratik toplum gerekliliklerine ve ölçülülük ilkesine uygun olmadığı, şikayetçinin söz konusu faaliyete katılımının geçerli bir mazeret olarak kabulü gerektiği sonucuna ulaşıldığından, cezanın hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.”