Müvekkil Girişi

Şifremi Unuttum

Müvekkil Şifremi Unuttum

Doğrulama Kodu

HaberlerKişisel Veriler Tasarısı Meclis'te

Kişisel verilerin korunması için özel bir yasa olacak. İlgili tasarı Meclis'e sevk edildi. Avrupa Birliği'ne uyum açısından da önem taşıyan tasarıda, Kişisel Verileri Koruma Kurumu kurulması öngörülüyor. Kuruma bağlı olarak çalışacak, Verileri Koruma Kurulu oluşturulacak, 7 üyesi olacak. Üyelik için kamu ya da özel sektörde, 10 yıllık iş deneyimi ve 4 yıllık üniversite mezunu olma şartı aranacak. Üyelerin 4'ünü Bakanlar Kurulu, 3'ünü Cumhurbaşkanı atayacak. Tarafsızlık ve dürüstlük yemini ederek göreve başlayacaklar. Kazanç getirici başka faaliyet yapamayacaklar. İhlal şikayetlerini karara bağlayacaklar.

Kişiye ait her türlü bilgi kişisel veri olarak kabul edilecek. Irk, etnik köken, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik veriler ise özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilecek.

Kişisel verilerin işlenmesi ancak kişilerin açıkca rızası ile yapılabilecek. Ancak, veriler; kanunlarda açıkça yazılı olması, kişinin fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olması ya da kendinin veya bir başkasının hayatının korunması için zorunlu olması halinde izinsiz işlenebilecek. Tasarının yasalaşmasıyla, muhafaza edilmesine artık ihtiyaç duyulmayan veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek. Açıklama ya da silinmeye dair yönetmelikler çıkarılacak.

Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydedenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu ceza, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin özel nitelikli verileri içeriyorsa, yarı oranında artırılarak, 4,5 yıla kadar çıkarılabilecek.

CNN Türk