Müvekkil Girişi

Şifremi Unuttum

Müvekkil Şifremi Unuttum

Doğrulama Kodu

HaberlerYüzbinlerce Kamu Emekçisini İlgilendirecek Danıştay Kararı :dilenmek Anayasal HaktırDanıştay, yüzbinlerce kamu emekçisini ilgilendirebilecek bir karara imza attı. Çorum’da görev yapan bir öğretmene, mesai saati dışında yapılan kursa katılmadığı için bir günlük maaş kesme cezası verilmesiyle ilgili başvuruda öğretmeni haklı buldu, dinlenmenin anayasal bir hak olduğunu belirtti.Çorum Eti Anadolu Lisesi’nde görevli Saim Erdoğan’a, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bir günlük maaş kesme cezası verdi. Gerekçe, Erdoğan’ın, bir haftalık, FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu’na katılmamasıydı. Hazırlanan soruşturma raporunda Erdoğan’ın, kasıtlı olarak kursa katılmadığı belirtildi. Kurs tarihi ise 4-12 Mart 2013 olarak belirlendi.Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre öğretmen Erdoğan, verilen ceza küçük de olsa içine sindiremedi. Erdoğan, verilen kararın iptali işlemin ortadan kalkması için üç yıl önce Çorum İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme yaptığı yargılama sonrası 2014’te kararını verdi. İdare Mahkemesi, Erdoğan’a verilen cezasını yerinde olduğuna hükmetti. Erdoğan bu kez temyiz başvurusunda bulundu.‘ÇALIŞMA SAATİ İLE UYGUN OLSUN’Dosyaya, Danıştay Onikinci Daire baktı. Erdoğan, temyiz başvurusunda, idare mahkemesinin verdiği kararın bozulmasını istedi. Erdoğan, kursun düzenlenmesine karşı olmadığını, kurs saatlerinin çalışma saatleri ile uygun olmasını, ancak idarenin bu yönde bir düzenleme yapmadığını kaydetti. Davalı konumda olan Çorum Valiliği adına yapılan savunmada ise, öğretmen Erdoğan’ın talebinin reddi istendi.Danıştay Tetkik Hakimi ise düşüncesini özetle “Kurs ve seminerlere katılmak öğretmenlerin görev ve sorumlulukları arasında yer alıyor. Verilen karar hukuka aykırı değil. Kararın bozulmasını gerektirecek bir şey yok” yönünde görüş belirtti.KURSA KATILMAK GÖREV AMA...Danıştay Tetkik Hakimi’nin de olumsuz görüşü sonrası Daire, dosya için karar aşamasına geldi. Beş üyeden oluşan Daire oy çokluğu ile Erdoğan’ı haklı buldu. Karara Başkan İrfan Eroğlu ve üye Hakim İbrahim Günenç muhalefet şerhi koydu. Oy çokluğu ile alınan kararda özetle şöyle denildi: “Yönetmeliğe göre, kur ve seminerlere katılmak öğretmenlerin görev ve sorumlulukları arasında sayılıyor. Bu görev ve sorumluluk, mesai dışında belirlenen herhangi bir zaman diliminde yapılacağı davacının da günün hangi saatinde olursa olsun görevlendirmeye katılma zorunluluğu olduğu anlamına gelmez.DİNLENME HAKKI ANAYASAL HAKTIRÇalışanların dinlenme hakkı, Anayasa ile korunmuş bir hak. İdare, kişilerin çalışma koşulları ve dinlenme saatlerini gözönüne alarak kurs saat ve tarihlerini belirlemeli. Davacının da, ‘uygun bir sat dilimi içinde olsun’ diye başvusuru var. Kasıtlı olarak kursa katılmama durumu yok. Dava konusu işlem (bir günlük maaş kesme) hukuka uygun değil. Davanın reddi yolunda verilen kararda da hukuki isabet görülmedi.”  

17.08.2016


http://www.hukukmedeniyeti.org/haber/11120/yuzbinlerce-kamu-emekcisini-ilgilendirecek-danista/